פעילויות:

לרשות המבקרים מספר אפשרויות על מנת להעשיר את הביקור במוזיאון

במקום מתקיימים סיורים מודרכים לבודדים ולקבוצות מן הארץ ומחו"ל. הסיורים מתקיימים בעברית, אנגלית והונגרית.
תוכנית אורקולית בעברית, אנגלית והונגרית, סרטי וידאו מן הארץ ומחו"ל,
קלטות, סיפורים אשיים מוקלטים, ו-600 שקופיות של בתי כנסת שונים.
ספריה וארכיון: אלפי ספרים, מסמכים, תעודות, יומנים ותצלומים. צוות מיוחד עוסק בקריאה, בתרגום, במיון, בקטלוג, ובאיתור נתונים לבקשת המבקרים.
מחשב עם מסך מגע הכולל שני מאגרי מידע: אחד עוסק בקהילות הדוברות הונגרית, והשני עוסק במחתרת ובהצלה הציונית בימי מלחמת העולם השניה.

חומר העזר הרב שהצטבר מאפשר עשיית עבודות לצרכים בית-ספריים ולמחקר.חזור לדף הראשי